RG-recruitment

Veiligheid op het werk

Nieuws

Veiligheid op de werkvloer omvat niet alleen het gebruik van veilige machines, gereedschappen, apparaten en installaties, maar ook het bevorderen van veilig gedrag.

Het is van cruciaal belang dat werknemers goed worden voorgelicht en duidelijke werkinstructies krijgen, dat ze apparaten en machines correct gebruiken en dat er regelmatig onderhoud en keuringen plaatsvinden om de werkomgeving veiliger te maken.

Veilig gedrag is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als werknemers. Uit onderzoek naar ongevallen op de werkvloer blijkt vaak dat onveilig gedrag een rol speelt bij deze incidenten. Daarom is het naleven van de regels door zowel werkgevers als werknemers van groot belang.

Daarnaast is betrokkenheid ook van essentieel belang. Dit betekent dat het bevorderen van een gezonde en veilige werkomgeving alleen kan slagen als werkgevers en werknemers een actieve houding aannemen ten opzichte van veilig gedrag.

Het begint bij het herkennen van arbeidsrisico’s en het erkennen dat deze risico’s op de werkvloer kunnen voorkomen. Vervolgens is het van belang dat collega’s elkaar kunnen aanspreken op onveilig gedrag.

 

 

Ontvang vacatures direct in je mailbox