RG-recruitment

Privacybeleid

Privacyverklaring,

Deze privacyverklaring beschrijft hoe RG-Recruitment, gevestigd aan , als uitzendbureau, omgaat met de persoonlijke gegevens van onze medewerkers, sollicitanten en klanten. We hechten veel waarde aan het beschermen van uw privacy en voldoen aan de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 • Verzameling van persoonlijke gegevens;

We kunnen persoonlijke gegevens verzamelen wanneer u gebruikmaakt van onze diensten als uitzendkracht, solliciteert naar een functie bij ons, of als u klant bij ons bent. Deze gegevens kunnen onder andere uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, nationaliteit, opleiding en werkervaring bevatten.

 • Doeleinden van gegevensverwerking;

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het selecteren en plaatsen van geschikte kandidaten bij onze klanten.
 • Het aangaan en onderhouden van een arbeidsrelatie met onze uitzendkrachten.
 • Het uitvoeren van administratieve taken met betrekking tot de salarisadministratie en arbeidsvoorwaarden.
 • Het beheren van contactgegevens en communicatie met sollicitanten, medewerkers en klanten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van noodzakelijke gegevens voor belastingdoeleinden.
 • Delen van gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit kan onder andere omvatten:

 • Het verstrekken van uw gegevens aan onze klanten ten behoeve van het selectieproces en de arbeidsbemiddeling.
 • Het delen van gegevens met overheidsinstanties en belastingautoriteiten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het delen van gegevens met externe dienstverleners die namens ons werken, zoals IT-dienstverleners en salarisadministratiekantoren.
 1. Beveiliging van gegevens

We treffen redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We beschermen uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. We beperken de toegang tot uw gegevens tot diegenen die deze nodig hebben voor legitieme doeleinden.

 • Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de geldende wetgeving. Na afloop van de bewaartermijn zullen we uw gegevens veilig verwijderen of anonimiseren.

 • Uw rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, waaronder het recht op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Als u gebruik wilt maken van uw rechten of vragen heeft over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 • Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze gegevensverwerking weer te geven. We raden u aan om regelmatig de verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 • Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over deze privacyverklaring of onze gegevensverwerking, neem dan contact met ons op via:

RG-Recruitment

06-50203365

rob@rg-recruitment.nl 

Laatst bijgewerkt: 14-06-2023

Ontvang vacatures direct in je mailbox